Gebyret for manglende løypekort (ulovlig kjøring) er kr 5000,- (vedtatt i Vefsn Kommunestyre den 16. desember 2020).