Kart over løypetrasèer

Her kan du se kart over løypenettet i Vefsn kommune:

Snøscooterløype sone 2-Herringen

Snøscooterløype sone 5-Korgfjellet