Bestill skuterkort

Aktuelt

Snøscooterløyper i Vefsn stenges med umiddelbar virkning fra og med i dag 20.04.18

 

På grunn av stor snøskredfare og forventet mildvær uten nattefrost framover, vil scooterløypene i Vefsn stenges med umiddelbar virkning fra den 20.04.18

.

Varsel hentet fra varsom.no den 20.04.18:

 

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge Mer nedbør, mildvær og fravær av nattefrost vil fortsette å svekke bindingene i de dype vedvarende svake lagene slik at faren for store våte naturlig utløste skred opprettholdes. Vær oppmerksom på at skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred. Husk også på at i høyfjellet hvor snøen fortsatt er tørr kan skiløper påvirke/ fjernutløse tørre flakskred.

 

 
 

 

Fremdrift i arbeid med revisjon av løypenett for snøscooter

Etter oppstart med arbeidet har det kommet mange uforutsette oppgaver som har tatt veldig mye av kapasiteten ved plan og utvikling. Det dreier seg både om oppgaver som er prioritert høyere på politisk nivå, og en rekke oppgaver som har lovpålagte frister en til enhver tid må forholde seg til. Det har derfor vært umulig å holde ønsket fremdrift i arbeidet med scooterløypene.

Arbeidet med utredning av forslagene til løyper pågår, men forslaget må ut på en lovpålagt seks ukers høring før det kan fremmes til vedtak. Det er derfor ikke mulig å rekke vedtak kommunestyret i februar, som hadde gitt mulighet for nye løyper i påsken. Det er likevel et håp om at et forslag til utvidelse av løypenettet kan være klart for vedtak i neste kommunestyremøte 11. april. Dette vil gi en mulighet for at noen nye løyper kan åpnes for en kort periode helt på slutten av sesongen 2018.

Det gjøres også oppmerksom på at en betydelig del av forslagene ikke vil kunne tas med i denne omgang da de kommer i berøring med de pågående anleggsarbeidene med ny E6. Det pågår endringer av planene for vegen, slik at det foreløpig ikke er fastsatt hvor alle kulverter og broer over E6 blir. E6 har krav om planfri krysning, slik at det er umulig å planlegge krysninger på nåværende tidspunkt.

 

Publisert 06. januar

Forskrift for løypenettet i Vefsn kommune

Her kan du lese regelverket for løypenettet i Vefsn kommune.

Publisert 10. februar

Kart over løypetrasèer

Her kan du se kart over løypenettet i Vefsn kommune:

Snøscooterløype sone 2-Herringen

Snøscooterløype sone 5-Korgfjellet

Publisert 10. februar
Nyhetsarkiv ›